Har du frågor eller vill få en offert?

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan och skriv ned dina frågor, eller det du vill ha offert på, så återkopplar vi så snart vi kan. Tack för din förfrågan!

BGT Liden. Ditt fullserviceföretag inom entreprenad, bemanning och uthyrning.

E-post:
info@bgtliden.se
Telefon:
060 - 12 30 50
Address:
Byåkersvägen 22
860 41 Liden
Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande!
Hoppsan! Något blev fel!